Uppstallning

Vattle gård erbjuder olika uppstallningsmöjligheter

Följande ingår

 • Daglig utevistelse 
 • Fodring 4 ggr per dag
 • Mockning
 • In och utsläpp
 • Spolning av ben vid behov
 • Täckesbyte
 • Ridhus med helt nytt fiberunderlag 22x48
 • Utebana med fiberunderlag 35x80
 • Komplett hinderpark

Hö, kraftfoder och strö faktureras efter åtgång


Vattle gård har även en lösdrift där det går ett antal valacker i ålder 4-5 år.
Lösdriften består av stor kuperad gräshage, hårdgjord yta med foderplats och ett tält (10x18m) med halm.


Följande ingår

 • Daglig tillsyn
 • Mockning
 • Spolning av ben vid behov
 • Intag och fodring av kraftfoder en gång per dag
 • Ridhus med helt nytt fiberunderlag 22x48
 • Utebana med fiberunderlag 35x80
 • Komplett hinderpark
 • Fri tillgång på hö

Kraftfoder faktureras efter åtgång


Vid intresse kontakta Carina +46(0)730-351169 eller carina@vattle.se